Medicins klimaaftryk til debat

Der var grøn omstilling inden for medicinproduktion og -brug på dagsordenen, da Danske Regioner og Lif inviterede til debat til årets folkemøde. Overskriften lød: ’Har din medicin brug for en grøn indsprøjtning?’

Folkemødet

AF: TRINE GANER
DATO: 17. JUNI 2024
Debat på Folkemødet
GRØN OMSTILLING. Fra venstre er det moderator Paula Larrain, Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros, Camilla Hove Lund, formand for Miljø- og Klimaudvalget i Danske Regioner, Klaus Peder Klausen, overlæge og formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen, Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif og Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen. Til stede var også Charlotte Louise Jensen, seniorkonsulent for Fødevarer og Forbrug i tænketanken CONCITO

Temaet er ikke mindst relevant i lyset af Danske Regioners nye strategi for fremtidens grønne hospitaler. Her er det målene, at hospitalernes CO2-aftryk skal halveres inden 2035, og at hele sundhedsvæsnet skal være klimaneutralt inden 2050.

Medicinen en afgørende brik i at nå målene. Den udgør nemlig i dag næsten en fjerdedel af hospitalernes samlede CO2-udledninger. Men er det overhovedet muligt at reducere udledningerne fra medicin, uden at det bliver på bekostning af patienterne eller økonomien i et allerede presset sundhedsvæsen? Det var blandt spørgsmålene til dagens debat.

Og dilemmaet blev sat på spidsen i moderator Paula Larrains indledende spørgsmål til publikum:

”Hvor mange af jer ville lade være med at spise en hovedpinepille for at undgå at belaste klimaet?”, spurgte hun – et spørgsmål, som kun et par stykker rakte hånden op og svarede ja til.

Og der var da også bred enighed i panelet om, at det ikke er forbrugeren, der skal stå med alle de svære dilemmaer, som en reduktion i medicins klimaaftryk indebærer. Dilemmaerne er blandt andet:

Kan vi tillade os at afslå muligheden for medicinsk behandling, fordi den har et stort klimaaftryk? Og hvis den er dyrere, hvem skal så betale? Har medicinens klimaaftryk nogen betydning for patienternes valg? Og skal lægemiddelvirksomheder have mulighed for at informere om grønne lægemidler? Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret.

Gang i grøn omstilling på hospitalerne
Amgros, der køber medicin og andre varer ind til landets hospitaler, har igennem et par år været i gang med en omfattende grøn omstilling. Det kunne administrerende direktør Flemming Sonne fortælle. Her indgår krav til emballage, transport etc. i selskabets udbudskrav.

Flemming Sonne havde flere forslag til, hvordan man kan reducere klimaaftryk fra medicin. Blandt andet foreslog han, at Medicinrådet kunne have klimamæssige kriterier med i overvejelserne, når de godkender medicin. Seponering er dog den bedste klimaindsats, påpegede han.

”Seponering kan ske via medicingennemgange på hospitaler og private apoteker,” sagde Amgros-direktøren blandt andet.

Patientens helbred kommer først
Når det kommer til valg af medicin, kan det ikke være lægens bord at inddrage klimamæssige kriterier. Det mente Klaus Peder Klausen fra Lægeforeningen 

”Vi kan ikke sige til patienten at ”du overlever desværre ikke, til gengæld reddede vi klimaet,” lød det.

Også Lungeforeningen plæderede for, at patienternes helbred må komme først – også ud fra en klimamæssig synsvinkel.

”Den velbehandlede patient er den klimavenlige patient,” som direktør i Lungeforeningen Ann Leistiko formulerede det, og her var lægen enig. 

”Hvis en KOL-patient ikke får den optimale behandling, kan vedkommende ende på hospitalet. 14 dages indlæggelse i en respirator er altså en stor klimabelastning,” sagde Klaus Peder Klausen.

Fra spray til pulver 

Og netop medicin til patienter med KOL og astma er et af de områder, der aktuelt er fokus på, når det handler om klima og medicinvalg. Sprayinhalatorer indeholder nemlig så mange klimaskadelige gasser, at det klimamæssigt giver mening, at lungesyge bruger pulverinhalatorer i stedet, når det er muligt.

En farmaceut fra et apotek i Region Syddanmark og en medarbejder i regionen rejste sig begge op under debatten og fortalte om det projekt, som man lige nu har i gang i Region Syddanmark. Her undersøger man hvilke lungesyge patienter, der kan skifte inhalatorer, uden det går ud over deres sundhed og kvaliteten af behandlingen. 

Og her understregede farmaceuten, at man lægger stor vægt på, at det kun er de patienter, hvis lungekapacitet er stor nok, der skal have den mere klimavenlige pulverinhalator frem for sprayinhalatoren.

Også industriens ansvar
Industrien har dog også et ansvar for at have klimamæssige overvejelser med, når de producerer, emballerer og transporterer medicin, anerkendte koncernchef i Lif Ida Sofie Jensen.

Hun understregede i den forbindelse, at medicinalindustrien er international, og det er derfor, ifølge Ida Sofie Jensen vigtigt, at vi ikke bliver mødt med modstridende, nationale særkrav men i stedet langsigtede og stabile krav i nye udbud.

FAKTA - Har din medicin brug for en grøn indsprøjtning?

  • Hvornår: Torsdag kl. 13
  • Hvem: Klaus Peder Klausen (overlæge og formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen), Ann Leistiko (di-rektør i Lungeforeningen), Flemming Sonne (administrerende direktør i Amgros), Ida Sofie Jensen (kon-cernchef i Lif – Lægemiddelindustriforeningen), Camilla Hove Lund (formand for Miljø- og Klimaudvalget i Danske Regioner)
    Charlotte Louise Jensen (seniorkonsulent for Fødevarer og Forbrug, CONCITO)
  • Arrangør: Lif – Lægemiddelindustriforeningen og Danske Regioner