Vision: Receptudleveringer skal automatiseres

Ikke alle borgere har brug for rådgivning hver eneste gang, de henter medicin på apoteket. Derfor arbejder Apotekerforeningen på en løsning med automatisk udlevering af receptmedicin til de ukomplicerede ekspeditioner, så ressourcerne kan bruges på sundhedsydelser samt de kunder, der har brug for rådgivning.

Teknologi

 

AF: MERETE WAGNER HOFFMANN
DATO: 6. OKTOBER 2023

 

 

 

 

 

Selvekspedition automatisering apotek
TEKNOLOGI. Ukomplicerede ekspeditioner skal automatiseres, så der frigives faglige ressourcer til de kunder, der har brug for rådgivning, hvis det står til Apotekerforeningen. ILLUSTRATION: SIMON BERTELSEN
Når en kunde i fremtiden kommer ind på apoteket for at hente receptmedicin, er valget imellem at blive betjent, som man plejer ved skranken, eller at ekspedere sig selv. Valget understøttes af en algoritme, der tager stilling til, om man får lov til at ekspedere sig selv. Er det et egnet lægemiddel til selvekspedition, er kunden compliant, og har vedkommende fået det pågældende lægemiddel i en periode, henvises man til en udleveringsrobot, hvor man, på samme måde som ved lufthavnens automatindtjekning, dirigeres igennem udleveringsforløbet. Man spørges, om man oplever bivirkninger og tager stilling til produkt og pris. Nogle kunder vil have forberedt ekspeditionen i appen ’apoteket’ og skal derfor måske bare vise en QR-kode. Så hvis man fx skal hente sin amlodipin eller atorvastatin, som man måske har brugt i flere år, og frekvensen i tidligere udleveringer viser, at man er compliant, og i øvrigt kan svare ’nej’ til at opleve bivirkninger, dumper medicinen - efter at man har taget stilling til om man skal have den samme som sidst - med doseringsetiket ned i lugen til udlevering. Sådan ser visionen ud for automatiseret udlevering af receptmedicin til de borgere, der ikke aktuelt har et rådgivningsbehov. Havde der været tale om en ny behandling med et nyt præparat, et risikosituationslægemiddel eller andet, der kræver faglig rådgivning, ville selvbetjening ikke være mulig, og kunden var i stedet blevet henvist til betjening i skranken.

Et kinderæg

”Det gode ved denne løsning er, at det ikke er kunden selv, der afgør, om han eller hun har et rådgivningsbehov. Differentieringen sker ud fra en screening og en algoritme, der er baseret på sundhedsfaglige principper. Udfordringen er at udvikle grundlaget for, at det kan ske digitalt understøttet,” siger Anders Kretzschmar, der er administrerende direktør i Apotekerforeningen.

Han er ansvarlig for foreningens innovationsafdeling, der er startet arbejdet på at finde en model for automatisering af udlevering af medicin på apoteket. Bestyrelsen har på et seminar i august måned sagt ja til, at der arbejdes videre med denne model.

”Det handler om at udnytte den nyeste teknologi – ikke mindst i lyset af de aktuelle udfordringer med rekruttering. Vi har brug for at tænke i helt nye baner. Og hvis en sådan løsning kan blive en realitet, så står vi med et rent kinderæg med hele tre unikke fordele: Vi får bedre kundeservice, vi bruger medarbejdernes faglige kompetencer de rigtige steder, og vi får reduceret behovet for at rekruttere endnu flere medarbejdere,” påpeger Anders Kretzschmar og understreger, at der er en række udfordringer, der skal løses for at kunne realisere planen om en udleveringsrobot til kunderne – ikke mindst påsætning af doseringsetiketter.

Den tid, der frigives i skranken, kan medarbejderne - ifølge direktøren - bruge på en mere patientcentreret rådgivning af de kunder, der har behov for rådgivning. Den frigjorte tid vil også kunne anvendes på vaccination og andre sundhedsydelser. Samtidig vil det tage noget af presset i forhold til rekruttering og de mest travle tidspunkter på apotekerne.

Digitalisering foran skranken

”Historisk har vi haft meget fokus på at automatisere bagved skranken. Med vores app har vi så at sige bevæget os frem foran skranken og automatiseret en del af vores service i det virtuelle møde med borgerne. Sigtet med appen er også at aflaste apoteket for mange trivielle telefonopkald og spørgsmål i skranken. Den succes bør vi forsøge at trække ind på apoteket i det fysiske møde med borgerne,” siger Anders Kretzschmar og fortsætter:

”Der er et kæmpe potentiale i at udvælge de kunder, der har brug for rådgivning, og samtidig øge kvaliteten af denne rådgivning ved at sætte medarbejdernes nyerhvervede kompetencer inden for mentalisering i spil. Det tror vi kan lade sig gøre ved at automatisere udleveringen af medicin til dem, der ikke i den givne situation har brug for rådgivning,” siger han.

Han peger på, at hvis man også i højere grad tager den allerede eksisterende scan- og-betal-løsning i brug ved frihandelsvarer, kan apoteket måske flytte en endnu større del af kundestrømmen til selvbetjening, som man kender det fra supermarkeder og fra lufthavne. 16 procent af alle ekspeditioner på apotekerne er rent salg af frihandelsvarer, så her er der altså også et automatiseringspotentiale.

”Desuden kan man forestille sig, at en automatiseret udlevering af receptmedicin vil kunne nyttiggøre en ufaglært medarbejdergruppe, som kan være såkaldte ’floor-walkers’. Det vil sige, at deres opgave vil være at hjælpe kunderne med at bruge den automatiske selvbetjening – som man også kender det fra supermarkeder.”

Lovgivning skal tilpasses

Lovgivning skal tilpasses Men automatiseret udlevering kræver selvsagt en ændring af reglerne. Eksempelvis skal juridiske barrierer såsom krav til etikettering, stregkodekontrol og hvem der må udlevere lægemidlet, måske ændres. Muligvis vil en digital screeningsløsning kræve en certificering eller anden form for myndighedsgodkendelse.

Så selvom sekretariatet har skitseret en digital løsning og et koncept med intelligent screening for rådgivningsbehov for bestyrelsen, ligger løsningen næppe klar lige rundt om næste hjørne. Men arbejdet sættes nu i gang, og første skridt i processen bliver de kommende bruttoavanceforhandlinger, hvor myndighederne på embedsmandsniveau kan blive opmærksomme på vores visioner og behov.

”Vi har allerede omtalt vores planer over for sundhedsministeren og i den forbindelse peget på vores behov for de nødvendige regelændringer. Vi skal have skabt politisk forståelse for nødvendigheden af at gøre vores vision til virkelighed. Det må ikke blive juraen, der kommer til at spænde ben for den nødvendige udvikling. Vi skal i gang nu,” slutter direktøren.

FAKTA: Ukomplicerede receptekspeditioner

Der er ikke tal for, hvor stor en andel af apotekets receptekspeditioner, der kan beskrives som ukomplicerede i den aktuelle situation og dermed egnede til automatisk udlevering. Et gæt kunne være, at måske 40 procent af alle ekspeditioner falder i den kategori. Men det skal analyseres nærmere.

Hvis man indfører automatiseret udlevering, vil der altså blive tale om en betydelig ressourcebesparelse, da der er 47 millioner årlige kundebesøg på landets apoteker, hvoraf 30 millioner er med receptekspedition. I alt udleveres der omkring 63 millioner pakninger med receptmedicin om året.