Medarbejdere på apotekerne bliver lidt længere

Apotekerne er blevet bedre til at holde på de ældre medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø og individuel tilgang er nøglen, hvis man skal fastholde farmakonomer og farmaceuter, der kunne være gået på pension, lyder rådet fra Apotekerforeningen.

Arbejdsmiljø

 

AF: TRINE GANER
DATO: 6. OKTOBER 2023

Lis Reimer og Kim van Heesch Hergot
Lis Reimer og Kim van Heesch Hergot. FOTO: HANNE LOOP

Apotekerne er blevet bedre til at holde på deres ældre medarbejdere. På fem år er antallet af timer blandt farmakonomer over 65 år steget med 70 procent, mens stigningen for farmaceuter i aldersgruppen er 10 procent. Det viser en opgørelse fra Apotekerforeningen, der sammenligner antallet af timer for medarbejderne i januar måned i henholdsvis 2018 og 2023.

Det er, ifølge chefkonsulent i Apotekerforeningen, Jens Tousgaard, ikke overraskende i en tid med voksende rekrutteringsudfordringer.

”Når det er svært at rekruttere, vil mange gøre en ekstra indsats for at motivere seniormedarbejderne lidt længere. Og det er fornuftigt. Personaleafgang er dyrt,” siger han.

Ifølge Jens Tousgaard starter indsatsen for at fastholde seniorerne med at sørge for en attraktiv arbejdsplads for alle.

”Det vil ofte være spild af tid og energi at fokusere på fastholdelse af den enkelte seniormedarbejder, hvis man ikke systematisk arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor folk gerne vil være ansat. En attraktiv arbejdsplads medvirker til, at medarbejdere bliver længere.,” siger Jens Tousgaard.

For mange seniormedarbejdere kommer økonomi et stykke nede på listen over, hvad der får dem til at blive på den anden side af almindelig pensionsalder. For mange vil gode kolleger, arbejdets indhold, ledelsen, klarhed og konsistens i rollebeskrivelsen og følelsen af at blive støttet, ifølge Jens Tousgaard, veje tungere.

Tag snakken i god tid

Ud over fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø generelt, er det vigtigt, at man tager snakken med medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen.

”Frem for at vente på, at medarbejderen selv tager det op, er det en rigtig god idé, at ledelsen tager initiativ til en dialog i god tid. På den måde vil medarbejderen opleve sig mødt og kan begynde at overveje situationen,” siger Jens Tousgaard.

5 gode råd til fastholdelse af seniorer

 1. Sørg for et godt arbejdsmiljø
  Hvis medarbejderne kan lide at komme på arbejde, er muligheden for, at de er motiverede for at fortsætte med at arbejde, efter at de kan gå på pension, selvsagt langt større.
 2. Vent ikke på, at medarbejderen tager det op
  Hvis man gerne vil fastholde en medarbejder, efter vedkommende kan gå på pension, er det vigtigt at starte dialogen i god tid inden. Tag initiativ til at tale om, hvad medarbejderens ønsker og forventninger er til arbejdslivet 60+.
 3. Husk anerkendelse
  Seniorer vil ses som en ressource for arbejdspladsen. Det handler om oplevet ligeværd. Det er vigtigt for motivationen, at man som 60+-årig anerkendes som en ressource, også af en leder der måske er den del yngre end én selv. Det kan for eksempel gøres ved, at lederen interesserer sig for og anerkender medarbejderens erfaringer.
 4. Giv indflydelse
  Seniorer ønsker mulighed for indflydelse på arbejdstidens omfang, placering mv. Det kan være faste ugentlige fridage, gå ned i tid, at senioren selv peger på, hvilke vagter der passer godt – så det søges afbalanceret med det, andre medarbejdere ønsker. Det gode råd er: Gør det, selvom det nu og her kan udfordre driften at skulle imødekomme nogle af ønskerne. Alternativet er formentligt, at medarbejderen slet ikke er der.
 5. Seniorerne skal udfordres
  Seniorer er og skal være en ligeværdig del af arbejdspladsen. Det går begge veje, og seniorer skal have samme adgang til faglig udvikling. Som leder skal man også tage fat i medarbejdere der bliver videns-magelige.